• فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   1پزشکی قانونی شهرستان نطنزاصفهان / نطنزکد مرکز: 193مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر خدایار قاسمیهآدرس: آدرس: نطنز – ساختمان دادگستریکد پستی: 8761613611تلفن: 54222047 - 031نمابر: 54222047پزشکی قانونی شهرستان نطنز
   2پزشکی قانونی شهرستان نجف آباداصفهان / نجف آبادکد مرکز: 192مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر محمد خزائیلیآدرس: آدرس: نجف اباد – خیابان دلگشا – کوچه شهید یعقوبیانکد پستی: 8517658733تلفن: 42643240 - 031نمابر: 42643240پزشکی قانونی شهرستان نجف آباد
   3پزشکی قانونی شهرستان نائیناصفهان / نایینکد مرکز: 191مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر اسماعیل حسین زاده آدرس: آدرس: نایین – ساختمان دادگستریکد پستی: 8391931185تلفن: 46265100 - 031نمابر: 46265100پزشکی قانونی شهرستان نائین
   4پزشکی قانونی شهرستان مبارکهاصفهان / مبارکهکد مرکز: 185مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر بابک صالحیآدرس: آدرس: مبارکه - خیابان 17 شهریور – اورژانس سیناتلفن: 52403670 - 031نمابر: 52403670پزشکی قانونی شهرستان مبارکه
   5پزشکی قانونی شهرستان گلپایگاناصفهان / گلپایگانکد مرکز: 179مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر مجید محمدیآدرس: آدرس: گلپایگان – ساختمان دادگستریکد پستی: 8771946775تلفن: 57428935 - 031نمابر: 57428935پزشکی قانونی شهرستان گلپایگان
   6پزشکی قانونی شهرستان گزبرخوار (دولت آباد)اصفهان / گزبرخوارکد مرکز: 178مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر مهران معمارزادهآدرس: آدرس: دولت آباد – خیابان طالقانی – ساختمان کوثرکد پستی: 8341800000تلفن: 45826500 - 031نمابر: 45826500پزشکی قانونی شهرستان گزبرخوار (دولت آباد)
   7پزشکی قانونی شهرستان کاشاناصفهان / کاشانکد مرکز: 168مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر سعید اعظمیآدرس: آدرس: کاشان – فلکه معلم – اول بلوار مفتحتلفن: 55543000 - 031نمابر: 55543000پزشکی قانونی شهرستان کاشان
   8پزشکی قانونی شهرستان فلاورجاناصفهان / فلاورجانکد مرکز: 163مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر الهام موسویآدرس: آدرس: فلاورجان – خیابان فردوسی – بلوار کارگر – ساختمان قدیم دادگستریکد پستی: 8451673985تلفن: 37422300 - 031نمابر: 37422300پزشکی قانونی شهرستان فلاورجان
   9پزشکی قانونی شهرستان فریدونشهراصفهان / فریدونشهرکد مرکز: 162مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر حسن مقدسیآدرس: آدرس: فریدونشهر – بلوار ازادگان – روبروی فرمانداری – مطب شخصیکد پستی: 8591837784تلفن: 57593245 - 031نمابر: 57593245پزشکی قانونی شهرستان فریدونشهر
   10پزشکی قانونی شهرستان شهرضااصفهان / شهرضاکد مرکز: 156مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهانمسئول مرکز: دکتر مهدیه خادمآدرس: آدرس: شهرضا - خیابان 45 متری – روبروی پل هوایی – زایشگاه سمیه‌ی سابقتلفن: 53237994 - 031نمابر: 53237994پزشکی قانونی شهرستان شهرضا
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز