•  
  • فهرست اخبار
   کاهش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان در شش ماهه سال جاری

   کاهش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان در شش ماهه سال جاری

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در شش ماهه سال جاری، 603 نفرکه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 645 نفر معادل 6.51 درصد کاهش داشته است.

   افزایش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در شش ماهه اول سال جاری

   افزایش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در شش ماهه اول سال جاری

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در شش ماهه اول سال جاری 385 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه و301 نفر ازآنها مجوز سقط درمانی دریافت کرده اند.

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در شش ماهه اول سال جاری

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در شش ماهه اول سال جاری

   در شش ماهه اول سال جاری تعداد 24 هزار و 361 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل3.5 درصد افزایش یافته است . این در حالی است مراجعین به دلیل نزاع35 درصد از حجم مراجعین معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند.

   کاهش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در پنج ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در پنج ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال جاری تعداد 38نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 46نفر(همگی مرد) کاهش داشته است. لازم به ذکر است که بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط به برخورد جسم سخت و سقوط از بلندی بوده است.

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در پنج ماهه اول سال جاری

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در پنج ماهه اول سال جاری

   در پنج ماهه ابتدائی سال جاری تعداد 20 هزار و 483 نفر به دلیل صدمات ناشی از ادعای نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل4.7 درصد افزایش یافته است . این در حالی است مراجعین به دلیل نزاع35 درصد از حجم مراجعین معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند.

   افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان در پنج ماهه سال جاری

   افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان در پنج ماهه سال جاری

   در پنج ماهه سال جاری، 487 نفرکه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، (481 نفر)،‌ 1.25 درصد افزایش داشته است.

   افزایش آمار برق گرفتگی و غرق شدگی در پنج ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   افزایش آمار برق گرفتگی و غرق شدگی در پنج ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در پنج ماهه اول سال جاری تعداد 15 مورد فوتی (2 زن و 13 مرد) به دلیل برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع گردیده است.

   افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال جاری

   افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال جاری

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال جاری تعداد 57 هزار و 456 نفر درحوزه معاینات سرپائی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که از این تعداد 18 هزار و 766 نفر زن و 38 هزار و 690نفر مرد بوده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 0.8درصد افزایش داشته است.

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در چهار ماهه ابتدائی سال جاری

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در چهار ماهه ابتدائی سال جاری

   در چهار ماهه اول سال جاری تعداد 16 هزار و 65 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل6.8 درصد افزایش یافته است.

   افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان در چهار ماهه اول سال جاری

   افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان در چهار ماهه اول سال جاری

   در چهار ماهه اول سال جاری، 372 نفرکه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 361نفر (71 زن و 290 مرد)3 درصد افزایش داشته است.

  • سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار