•  
  • فهرست اخبار
   افزایش آمار مراجعین مدعی نزاع در پنج ماهه اول سال جاری

   افزایش آمار مراجعین مدعی نزاع در پنج ماهه اول سال جاری

   در پنج ماهه ابتدائی سال جاری تعداد 21 هزار و 173 نفر به دلیل صدمات ناشی از ادعای نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل1.7 درصد افزایش یافته است . این در حالی است مراجعین به دلیل نزاع23 درصد از حجم مراجعین معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند.

   کاهش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال 97

   کاهش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال 97

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال جاری 326 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه و259نفر ازآنها مجوز سقط درمانی دریافت کرده اند.

   کاهش آمار غرق شدگی در چهارماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار غرق شدگی در چهارماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   در چهار ماهه ابتدائی سال جاری آمار فوت شدگان ناشی از غرق شدگی تعداد14 مورد فوتی( 13 مرد و1 زن) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 33 نفر (30مرد و3 زن) بوده کاهش داشته است.

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در چهار ماهه سال 1397

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در چهار ماهه سال 1397

   در چهارماهه اول سال جاری تعداد 16 هزار و 265 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل3.8 درصد افزایش یافته است.

   کاهش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در چهار ماهه اول سال 97

   کاهش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در چهار ماهه اول سال 97

   در چهارماهه اول سال جاری 271 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه و215نفر ازآنها مجوز سقط درمانی دریافت کرده اند.

   کاهش آمار متوفیات ناشی از سوختگی در چهار ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار متوفیات ناشی از سوختگی در چهار ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   در چهارماهه اول سال جاری آمار فوت شدگان ناشی از سوختگی شامل 54 نفر، ( 27 زن و 27 مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 67 نفر، ( 27 زن و 40 مرد) کاهش 19.4 درصدی داشته است.

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در سه ماهه اول سال 1397 در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در سه ماهه اول سال 1397 در استان اصفهان

   آمار فوت ناشی ازحوادث کار در بهار امسال در استان اصفهان افزایش یافت و از 16 نفر فوتی در مدت مشابه سال قبل به 27 فوتی در بهار امسال رسید.

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در سه ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در سه ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   آمار مراجعین به دلیل نزاع در بهار امسال در استان اصفهان افزایش یافت و از 10 هزار و 966 نفر مراجعه کننده در مدت مشابه سال قبل به 11 هزار و 463 نفر مراجعه کننده در بهار امسال رسید.

   تغییرساعت کار اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان

   تغییرساعت کار اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان

   ساعات کار اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان تغییر کرد.

   افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در دو ماهه اول سال1397

   افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در دو ماهه اول سال1397

   آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در دو ماهه اول سال 1397 افزایش یافت.

  • سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار