•  
  • فهرست اخبار
   کاهش آمار غرق شدگی در هفت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار غرق شدگی در هفت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در هفت ماهه سال جاری 35نفر (2زن و 33مرد) به دلیل غرق شدگی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که تعداد50 مورد فوتی(47مرد و3 زن) بوده کاهش داشته است.

   برگزاری دوره تخصصی وحدت رویه در معاینات

   برگزاری دوره تخصصی وحدت رویه در معاینات

   دوره تخصصی وحدت رویه در معاینات 15و 16 آذر ماه سال جاری در اصفهان برگزار شد.
   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان، دوره تخصصی وحدت رویه با حضور دکتر مهدوی معاون پزشکی و آزمایشگاهی و عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی کشور، خانم دکتر جعفری، رئیس گروه کنترل کیفی و خانم دکتر مهدیزاده، کارشناس معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور به مدت دو روز در اصفهان برگزار شد.

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در هفت ماهه سال 1397 در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در هفت ماهه سال 1397 در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در هفت ماهه سال جاری تعداد 63 نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 45 نفر(همگی مرد) افزایش داشته است. لازم به ذکر است که بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی و برخورد جسم سخت بوده است.

   افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان درهفت ماهه سال 1397

   افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان درهفت ماهه سال 1397

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در هفت ماهه سال 97، 727 نفرکه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 661 نفر (152 زن و 509 مرد)9.8درصد افزایش داشته است.

   کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در هفت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در هفت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان ، در هفت ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ، 9نفر(همگی مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 17 نفر (3 زن و 14 مرد ) بوده کاهش داشته است.

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در هفت ماهه سال 1397

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در هفت ماهه سال 1397

   در هفت ماهه سال 1397 تعداد 27 هزار و 123 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل10.1 درصد افزایش یافته است . این در حالی است مراجعین به دلیل نزاع34 درصد از حجم مراجعین معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند.

   کاهش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در هفت ماهه سال جاری

   کاهش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در هفت ماهه سال جاری

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در هفت ماهه سال جاری 411 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه و347 نفر ازآنها مجوز سقط درمانی دریافت کرده اند.

   بازدید معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از پروژه در حال احداث پزشکی قانونی اصفهان

   بازدید معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از پروژه در حال احداث پزشکی قانونی اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان دکتر نمکی، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور صبح روز جمعه 25 مهر ماه از پروژه در حال احداث پزشکی قانونی شهرستان اصفهان بازدید کرد.

   کاهش آمار غرق شدگی و برق گرفتگی در شش ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار غرق شدگی و برق گرفتگی در شش ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در شش ماهه اول سال جاری تعداد 14 مورد فوتی (همگی مرد) به دلیل برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع گردیده است.

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در شش ماهه اول سال 1397 در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در شش ماهه اول سال 1397 در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در شش ماهه اول سال جاری تعداد 50نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 36نفر(همگی مرد) افزایش داشته است. لازم به ذکر است که بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی و برخورد جسم سخت بوده است.

  • سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار