•  
  • فهرست اخبار
   کاهش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در نه ماهه سال جاری

   کاهش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در نه ماهه سال جاری

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در نه ماهه سال جاری 522 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه و435 نفر ازآنها مجوز سقط درمانی دریافت کرده اند.

   افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان درهشت ماهه سال جاری

   افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان درهشت ماهه سال جاری

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در هشت ماهه سال 1397، 809نفر که در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (730نفر)، افزایش داشته است.

   کاهش آمار غرق شدگی و برق گرفتگی در هشت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار غرق شدگی و برق گرفتگی در هشت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در هشت ماهه سال جاری شدگی تعداد39 مورد فوتی(37مرد و2زن) به دلیل غرق شدگی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 53 مورد فوتی(50مرد و3 زن) بوده کاهش داشته است.

   کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در هشت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در هشت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان ، در هشت ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ، 14 نفر (همگی مرد ) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 20 نفر (4 زن و 16 مرد ) بوده کاهش داشته است.

   کاهش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در هشت ماهه سال جاری

   کاهش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در هشت ماهه سال جاری

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در هشت ماهه سال جاری 463 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه و389 نفر ازآنها مجوز سقط درمانی دریافت کرده اند.

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در هشت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در هشت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در هشت ماهه سال جاری تعداد 71نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 53نفر(همگی مرد) افزایش داشته است.

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در هشت ماهه سال جاری

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در هشت ماهه سال جاری

   در هشت ماهه سال جاری تعداد سی هزار و 8 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این در حالی است مراجعین به دلیل نزاع33 درصد از حجم مراجعین معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند.

   افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در هفت ماهه سال جاری

   افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در هفت ماهه سال جاری

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در هفت ماهه سال 1397 تعداد 80هزار و 114نفر درحوزه معاینات سرپائی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که از این تعداد 25 هزار و 653 نفر زن و54 هزار و 460 نفر مرد بوده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 6.5 درصد افزایش داشته است.

   کاهش آمار غرق شدگی در هفت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار غرق شدگی در هفت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در هفت ماهه سال جاری 35نفر (2زن و 33مرد) به دلیل غرق شدگی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که تعداد50 مورد فوتی(47مرد و3 زن) بوده کاهش داشته است.

   برگزاری دوره تخصصی وحدت رویه در معاینات

   برگزاری دوره تخصصی وحدت رویه در معاینات

   دوره تخصصی وحدت رویه در معاینات 15و 16 آذر ماه سال جاری در اصفهان برگزار شد.
   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان، دوره تخصصی وحدت رویه با حضور دکتر مهدوی معاون پزشکی و آزمایشگاهی و عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی کشور، خانم دکتر جعفری، رئیس گروه کنترل کیفی و خانم دکتر مهدیزاده، کارشناس معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور به مدت دو روز در اصفهان برگزار شد.

  • سرفصل اخبار