•  
  • فهرست اخبار
   کاهش آمار غرق شدگی و برق گرفتگی در شش ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار غرق شدگی و برق گرفتگی در شش ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در شش ماهه اول سال جاری تعداد 14 مورد فوتی (همگی مرد) به دلیل برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع گردیده است.

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در شش ماهه اول سال 1397 در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در شش ماهه اول سال 1397 در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در شش ماهه اول سال جاری تعداد 50نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 36نفر(همگی مرد) افزایش داشته است. لازم به ذکر است که بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی و برخورد جسم سخت بوده است.

   افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان در شش ماهه سال1397

   افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان در شش ماهه سال1397

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در شش ماهه سال جاری، 612 نفرکه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 550 نفر (128زن و 422 مرد)11.3 درصد افزایش داشته است.

   کاهش آمار متوفیات ناشی از سوختگی در شش ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار متوفیات ناشی از سوختگی در شش ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان ، در شش ماهه اول سال جاری آمار فوت شدگان ناشی از سوختگی (82 نفر شامل 41 زن و 41 مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 94 نفر، ( 44 زن و 50 مرد) کاهش 12.8 درصدی داشته است.

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در شش ماهه سال 1397

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در شش ماهه سال 1397

   در شش ماهه سال جاری تعداد 23 هزار و 528 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل8.2 درصد افزایش یافته است.

   کاهش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در شش ماهه اول سال 97

   کاهش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در شش ماهه اول سال 97

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در شش ماهه اول سال جاری 348 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه و299نفر ازآنها مجوز سقط درمانی دریافت کرده اند.

   افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال جاری

   افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال جاری

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال جاری تعداد 56 هزار و 974 نفر درحوزه معاینات سرپائی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که از این تعداد 18 هزار و 368 نفر زن و 38 هزار و 606 نفر مرد بوده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 4.3درصد افزایش داشته است.

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در پنج ماهه اول سال جاری استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در پنج ماهه اول سال جاری استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال جاری تعداد 46نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 33نفر(همگی مرد) افزایش داشته است.

   کاهش آمار متوفیات حوادث ترافیکی استان اصفهان در پنج ماهه سال 1397

   کاهش آمار متوفیات حوادث ترافیکی استان اصفهان در پنج ماهه سال 1397

   در پنج ماهه سال 1397، 464 نفرکه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 466نفر (105 زن و 361 مرد)0.4 درصد کاهش داشته است.

   کاهش آمار متوفیات ناشی از سوختگی در پنج ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار متوفیات ناشی از سوختگی در پنج ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان ، در پنج ماهه اول سال جاری آمار فوت شدگان ناشی از سوختگی شامل 69 نفر، ( 35 زن و 34 مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (80 نفر شامل 33 زن و 47مرد) کاهش 13.8 درصدی داشته است.

  • سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار