•  
  • فهرست اخبار
   کاهش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان دریک ماهه اول سال 98

   کاهش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان دریک ماهه اول سال 98

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در فروردین ماه سال جاری 53 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه و43نفر ازآنها مجوز سقط درمانی دریافت کرده اند.

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در فروردین ماه سال 1398 در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در فروردین ماه سال 1398 در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در فروردین ماه سال جاری تعداد 9نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4نفر(همگی مرد) افزایش داشته است.

   افزایش آمارمراجعین به دلیل نزاع در فروردین ماه سال 1398

   افزایش آمارمراجعین به دلیل نزاع در فروردین ماه سال 1398

   در فروردین ماه سال 1398 تعداد 3 هزار و 330 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در سال 1397 در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در سال 1397 در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در سال 1397 تعداد 92 نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ما قبل 82 نفر(همگی مرد) افزایش داشته است.

   کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در سال 1397 در استان اصفهان

   کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در سال 1397 در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان ، در سال 1397 آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ، 47 نفر (2 زن و 45 مرد ) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 67 نفر (14 زن و 53 مرد) بوده کاهش داشته است.

   افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان در سال 1397

   افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان در سال 1397

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در سال 1397، 1109نفرکه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 1012 نفر (233 زن و 779 مرد) افزایش داشته است.

   کاهش آمار غرق شدگی در سال 1397در استان اصفهان

   کاهش آمار غرق شدگی در سال 1397در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در سال 1397 تعداد52 مورد فوتی(50 مرد و2 زن) به دلیل غرق شدگی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 58 نفر (3زن و55 مرد) بوده کاهش داشته است.

   افزایش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در سال 1397

   افزایش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در سال 1397

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در سال 1397، 749 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه 621 نفر ازآنها مجوز سقط درمانی دریافت کرده اند.

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در سال 1397

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در سال 1397

   در سال 1397 تعداد 41 هزار و 694 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ما قبل آن افزایش داشته است .

   افزایش آمار  مراجعین به دلیل نزاع در یازده ماهه سال 1397

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در یازده ماهه سال 1397

   در یازده ماهه سال جاری تعداد 38 هزار و 752 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است .

  • سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار