•  
  • فهرست اخبار
   افزایش آمار  مراجعین به دلیل نزاع در یازده ماهه سال 1397

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در یازده ماهه سال 1397

   در یازده ماهه سال جاری تعداد 38 هزار و 752 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است .

   کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در یازده ماهه سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در یازده ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان ، در یازده ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ، 44 نفر (1 زن و 43 مرد ) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 59 نفر (10 زن و 49مرد) بوده کاهش داشته است.

   افزایش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در یازده ماهه سال 97

   افزایش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در یازده ماهه سال 97

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در یازده ماهه سال جاری 674 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه 560 نفر ازآنها مجوز سقط درمانی دریافت کرده اند.

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در ده ماهه سال 1397 در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در ده ماهه سال 1397 در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در ده ماهه سال 1397 تعداد 77 نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند.

   افزایش آمارمراجعین به دلیل نزاع در ده ماهه سال 1397

   افزایش آمارمراجعین به دلیل نزاع در ده ماهه سال 1397

   در ده ماهه سال جاری تعداد 35 هزار و 795 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است .

   افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان درنه ماهه سال جاری

   افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان درنه ماهه سال جاری

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در نه ماهه سال جاری، 889 نفرکه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 816 نفر (183 زن و 633 مرد) 8.9 درصد افزایش داشته است.

   کاهش آمار غرق شدگی در نه ماهه سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار غرق شدگی در نه ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، درنه ماهه سال جاری شدگی تعداد 42 مورد فوتی(40مرد و2 زن) به دلیل غرق شدگی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 54 نفر(51مرد و3 زن) بوده کاهش داشته است.

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در نه ماهه سال جاری

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در نه ماهه سال جاری

   در نه ماهه سال جاری تعداد 32 هزار و 963 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است .

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در نه ماهه سال جاری در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در نه ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در نه ماهه سال جاری تعداد 74نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 66نفر(همگی مرد) افزایش داشته است. لازم به ذکر است که بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط به برخورد جسم سخت و سقوط از بلندی بوده است.

   کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در نه ماهه سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در نه ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان ، درنه ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ، 22 نفر (همگی مرد ) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 38 نفر (7 زن و 31 مرد ) بوده کاهش داشته است.

  • سرفصل اخبار