•  
  • فهرست اخبار
   افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان درنه ماهه سال جاری

   افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان درنه ماهه سال جاری

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در نه ماهه سال جاری، 889 نفرکه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 816 نفر (183 زن و 633 مرد) 8.9 درصد افزایش داشته است.

   کاهش آمار غرق شدگی در نه ماهه سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار غرق شدگی در نه ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، درنه ماهه سال جاری شدگی تعداد 42 مورد فوتی(40مرد و2 زن) به دلیل غرق شدگی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 54 نفر(51مرد و3 زن) بوده کاهش داشته است.

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در نه ماهه سال جاری

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در نه ماهه سال جاری

   در نه ماهه سال جاری تعداد 32 هزار و 963 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است .

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در نه ماهه سال جاری در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در نه ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در نه ماهه سال جاری تعداد 74نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 66نفر(همگی مرد) افزایش داشته است. لازم به ذکر است که بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط به برخورد جسم سخت و سقوط از بلندی بوده است.

   کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در نه ماهه سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در نه ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان ، درنه ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ، 22 نفر (همگی مرد ) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 38 نفر (7 زن و 31 مرد ) بوده کاهش داشته است.

   کاهش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در نه ماهه سال جاری

   کاهش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در نه ماهه سال جاری

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در نه ماهه سال جاری 522 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه و435 نفر ازآنها مجوز سقط درمانی دریافت کرده اند.

   افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان درهشت ماهه سال جاری

   افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان درهشت ماهه سال جاری

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در هشت ماهه سال 1397، 809نفر که در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (730نفر)، افزایش داشته است.

   کاهش آمار غرق شدگی و برق گرفتگی در هشت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار غرق شدگی و برق گرفتگی در هشت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در هشت ماهه سال جاری شدگی تعداد39 مورد فوتی(37مرد و2زن) به دلیل غرق شدگی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 53 مورد فوتی(50مرد و3 زن) بوده کاهش داشته است.

   کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در هشت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در هشت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان ، در هشت ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ، 14 نفر (همگی مرد ) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 20 نفر (4 زن و 16 مرد ) بوده کاهش داشته است.

   کاهش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در هشت ماهه سال جاری

   کاهش آمار متقاضیان دریافت مجوز سقط درمانی در پزشکی قانونی استان اصفهان در هشت ماهه سال جاری

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در هشت ماهه سال جاری 463 نفر برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه و389 نفر ازآنها مجوز سقط درمانی دریافت کرده اند.

  • سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار