•  
  • برق گرفتگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار برق گرفتگی پنج ماهه اول سال 1397
   pdf
   30.82 کیلوبایت
   2آمار برق گرفتگی چهار ماهه اول سال 1397
   pdf
   30.76 کیلوبایت
   3متوفیات برق گرفتگی سه ماهه اول سال 1397
   pdf
   179.76 کیلوبایت
   4برق گرفتگی
   pdf
   30.83 کیلوبایت