•  
  • برق گرفتگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار برق گرفتگی نه ماهه سال 1397
   pdf
   180.77 کیلوبایت
   2آمار برق گرفتگی هشت ماهه سال 1397 استانها
   pdf
   79.97 کیلوبایت
   3آمار برق گرفتگی هشت ماهه سال 1397
   pdf
   180.62 کیلوبایت
   4آمار برق گرفتگی هفت ماهه سال 1397
   pdf
   180.53 کیلوبایت
   5آمار برق گرفتگی شش ماهه سال 1397
   pdf
   180.77 کیلوبایت
   6آمار برق گرفتگی پنج ماهه اول سال 1397
   pdf
   30.82 کیلوبایت
   7آمار برق گرفتگی چهار ماهه اول سال 1397
   pdf
   30.76 کیلوبایت
   8متوفیات برق گرفتگی سه ماهه اول سال 1397
   pdf
   179.76 کیلوبایت
   9برق گرفتگی
   pdf
   30.83 کیلوبایت