•  
  • غرق شدگی
   ردیفعنواننوع فایلحجم فایلتاریخدربافت فایل
   1آمار غرق شدگی پنج ماهه اول سال 1397
   pdf
   30.83 کیلوبایت
   2آمار غرق شدگی چهار ماهه اول سال 1397
   pdf
   30.81 کیلوبایت
   3غرق شدگی سه ماهه اول 1397
   pdf
   180.06 کیلوبایت
   4غرق شدگی
   pdf
   30.88 کیلوبایت