• افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در هشت ماهه سال جاری

   افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در هشت ماهه سال جاری

   افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در هشت ماهه سال جاری

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در هشت ماهه سال جاری تعداد 92 هزار و 378نفر درحوزه معاینات سرپائی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در هشت ماهه سال جاری تعداد 92 هزار و 378نفر درحوزه معاینات سرپائی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که از این تعداد 29 هزار و 852 نفر زن و62 هزار و 526 نفر مرد بوده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 2.5درصد افزایش داشته است.

   اجساد معاینه شده دراداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان و مراکز تابعه در هشت ماهه سال جاری 2523مورد ( 560زن و1962مرد و یک نفر نامعلوم) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 2340مورد ( 496زن و1844مرد) بوده معادل 7.8 درصد افزایش داشته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: