• کاهش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در پنج ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در پنج ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در پنج ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال جاری تعداد 38نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 46نفر(همگی مرد) کاهش داشته است. لازم به ذکر است که بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط به برخورد جسم سخت و سقوط از بلندی بوده است.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال جاری تعداد 38نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 46نفر(همگی مرد) کاهش داشته است. لازم به ذکر است که بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط به برخورد جسم سخت و سقوط از بلندی بوده است.

   در این مدت آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با 1039 نفرشامل( 82 زن و 957 مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با 1249نفرشامل( 77زن و 1172 مرد) ، 16.8 درصد کاهش داشته است.

   همچنین در مرداد ماه سال جاری تعداد 5 نفر همگی مرد بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (7نفر مرد) کاهش داشته است.

   آمار مصدومین ناشی از حوادث کار در مرداد ماه سال جاری 244مورد شامل (37زن و 207مرد)بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 288 مورد شامل (13زن و 275مرد) ، 15.3 درصد کاهش داشته است .


   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: