• افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در پنج ماهه اول سال جاری

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در پنج ماهه اول سال جاری

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در پنج ماهه اول سال جاری

   در پنج ماهه ابتدائی سال جاری تعداد 20 هزار و 483 نفر به دلیل صدمات ناشی از ادعای نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل4.7 درصد افزایش یافته است . این در حالی است مراجعین به دلیل نزاع35 درصد از حجم مراجعین معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند.

   در پنج ماهه ابتدائی سال جاری تعداد 20 هزار و 483 نفر به دلیل صدمات ناشی از ادعای نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل4.7 درصد افزایش یافته است . این در حالی است مراجعین به دلیل نزاع35 درصد از حجم مراجعین معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان،از کل مراجعین نزاع تعداد 7 هزار و 90 نفر زن و 13 هزار و 393 نفر مرد بوده اند.

   ضمنا در مدت مشابه سال قبل تعداد 19 هزار و569 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که 6 هزار و 733 نفر زن و 12 هزار و 836 نفر مرد بوده اند.

   در مرداد ماه سال جاری نیز 4 هزار و 418نفر (1481 زن و2937مرد) به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه که نسبت به مرداد ماه سال گذشته(4529 نفر شامل1541 زن و 2988مرد) حدود 2.5درصد کاهش داشته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: