• افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در چهار ماهه ابتدائی سال جاری

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در چهار ماهه ابتدائی سال جاری

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در چهار ماهه ابتدائی سال جاری

   در چهار ماهه اول سال جاری تعداد 16 هزار و 65 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل6.8 درصد افزایش یافته است.

   درچهار ماهه اول سال جاری تعداد 16 هزار و 65 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل6.8 درصد افزایش یافته است . این در حالی است مراجعین به دلیل نزاع35 درصد از حجم مراجعین معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان،از کل مراجعین نزاع تعداد 5 هزار و 609 نفر زن و 10هزار و 456 نفر مرد بوده اند.

   ضمنا در مدت مشابه سال قبل تعداد 15 هزار و40 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که 5 هزار و 192 نفر زن و 9 هزار و 848 نفر مرد بوده اند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: