• افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در سه ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در سه ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   افزایش آمار  مراجعین به دلیل نزاع در سه ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   در سه ماهه اول سال جاری تعداد 11 هزار و 362 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 6.9 درصد افزایش یافته است .

   در سه ماهه اول سال جاری تعداد 11 هزار و 362 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 6.9 درصد افزایش یافته است . این در حالی است مراجعین به دلیل نزاع36 درصد از حجم مراجعین معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان،از کل مراجعین نزاع تعداد 3 هزار و 947 نفر زن و 7 هزار و 415 نفر مرد بوده اند.

   ضمنا در مدت مشابه سال قبل تعداد 10هزار و630 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که 3هزار و 654 نفر زن و 6 هزار و 976 نفر مرد بوده اند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: