• تشکیل جلسه تامین اعتبار پروژه پزشکی قانونی اصفهان با حضور مسئولین استانی

   تشکیل جلسه تامین اعتبار پروژه پزشکی قانونی اصفهان با حضور مسئولین استانی

   تشکیل جلسه تامین اعتبار پروژه پزشکی قانونی اصفهان با حضور مسئولین استانی

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان جلسه تامین اعتبار پروژه پزشکی قانونی اصفهان با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان، معاون سیاسی ـ امنیتی و اجتماعی استانداری، مدیر کل بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و جمعی از مسئولین استانی در محل پروژه عظیم پزشکی قانونی شهرستان اصفهان برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان جلسه تامین اعتبار پروژه پزشکی قانونی اصفهان با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان، معاون سیاسی ـ امنیتی و اجتماعی استانداری، مدیر کل بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و جمعی از مسئولین استانی در محل پروژه عظیم پزشکی قانونی شهرستان اصفهان برگزار شد.

   در این دیدار مدیرکل پزشکی قانونی استان ضمن تبیین نقش و جایگاه پزشکی قانونی در دستگاه قضائی، مشکلات پیش روی پروژه پزشکی قانونی استان را تشریح کرد و خواستار همکاری بیشتر مسوولین در جهت رفع مشکلات شد.

   دکتر سلیمانپور در خصوص میزان و نحوه جذب اعتبارات، تجهیزات و اقلام تاسیساتی مورد نیاز و اقدامات عمرانی انجام شده مطالبی را عنوان کرد.

   در ادامه در خصوص نحوه تامین اعتبار جهت ادامه روند احداث پروژه، جلب مساعدت و استفاده از ظرفیت های مسئولین استانی جهت تامین اعتبار مورد نیاز پروژه و ایجاد هم افزایی استانی و بین دستگاهی جهت تسریع در روند تکمیل و بهره بردای فازهای تشریح و آزمایشگاه پزشکی قانونی شهرستان اصفهان بحث و تبادل نظر شد.

   همچنین مسئولین استانی حاضر در جلسه ضمن تاکید بر اهمیت فعالیتهای پزشکی قانونی، بر لزوم رفع مشکلات پیش روی پزشکی قانونی جهت بهره برداری از ساختمان تاکید کردند.

   در حاشیه این دیدار حاضرین از روند اجرائی و پیشرفت فیزیکی پروژه در حال احداث پزشکی قانونی شهرستان اصفهان بازدید کردند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: