• پاسخگوئی علمی، صریح و قانونی به مراجع قضائی، با حداکثر رعایت حقوق شهروندی در کمترین زمان ممکن

   پاسخگوئی علمی، صریح و قانونی به مراجع قضائی، با حداکثر رعایت حقوق شهروندی در کمترین زمان ممکن

   پاسخگوئی علمی، صریح و قانونی به مراجع قضائی، با حداکثر رعایت حقوق شهروندی در کمترین زمان ممکن

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان دکتر سلیمانپور ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، پزشکی قانونی را بعنوان بازوی کارشناسی دستگاه قضایی در حیطه دانش و موضوعات مرتبط با علوم پزشکی و پیراپزشکی در جهت شفاف سازی جنبه های پزشکی پرونده های قضائی دانست و گفت حدود یک سوم از پرونده های مفتوحه در واحد های مختلف دستگاه قضا به پزشکی قانونی ارجاع می گردد تا پس از بررسی های مختلف و همه جانبه، اظهارنظر کارشناسی در خصوص موضوع پرونده و جوانب آن تنظیم و به مرجع رسیدگی کننده آن ارسال گردد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان دکتر سلیمانپور ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، پزشکی قانونی را بعنوان بازوی کارشناسی دستگاه قضایی در حیطه دانش و موضوعات مرتبط با علوم پزشکی و پیراپزشکی در جهت شفاف سازی جنبه های پزشکی پرونده های قضائی دانست و گفت حدود یک سوم از پرونده های مفتوحه در واحد های مختلف دستگاه قضا به پزشکی قانونی ارجاع می گردد تا پس از بررسی های مختلف و همه جانبه، اظهارنظر کارشناسی در خصوص موضوع پرونده و جوانب آن تنظیم و به مرجع رسیدگی کننده آن ارسال گردد.

   مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان پاسخگوئی علمی، صریح و قانونی به مراجع قضائی، با حداکثر رعایت حقوق شهروندی در کمترین زمان ممکن را هدف پزشکی قانونی دانست.

   وی در ادامه در خصوص آمار عملکرد واحدهای مختلف فنی تخصصی پزشکی قانونی افزود در سال 1397 بیش از یکصدو سی هزار مورد معاینه سرپایی در پزشکی قانونی استان اصفهان صورت پذیرفت که حدود 75 درصد از حجم مراجعات پزشکی قانونی استان را به خود اختصاص داده است. بیشترین دلیل مراجعات به این بخش، مربوط به معاینات مرتبط با ضرب و جرح عمدی (نزاع) و پس از آن معاینات مرتبط با مصدومین حوادث ترافیکی بوده است.

   وی اضافه کرد: در واحد معاینات اجساد این اداره کل و شهرستانهای تابعه، بیش از 3300 مورد بررسی و تعیین علت فوت و صدور جواز دفن صورت پذیرفته که علت فوت نزدیک به یک سوم از افراد فوت شده ارجاعی به این واحد، مربوط به مرگهای طبیعی و شایع ترین علت فوت مربوط به بیماریهای قلبی و عروقی است. دو سوم از پرونده های این بخش مربوط به مرگهای غیر طبیعی است که شایع ترین علت فوت مربوط به موارد مرگ ناشی از حوادث ترافیکی بوده است.

   وی ضمن اشاره به اهمیت کمیسیونهای پزشکی قانونی به عنوان یکی از واحدهای فنی تخصصی اداره کل پزشکی قانونی استان ، از جمله اقدامات بخش کمیسیونهای پزشکی قانونی استان در سال 97 را رسیدگی به بیش از 1300 پرونده در این بخش و بررسی 152 پرونده قصور پزشکی دانست.

   دکتر سلیمانپور از آزمایشگاههای چهارگانه پزشکی قانونی استان بعنوان آخرین واحد فنی- تخصصی اداره کل پزشکی قانونی استان یاد و عنوان کرد: «آزمایشگاه سم شناسی پزشکی قانونی با بیش از سی هزار پرونده، آزمایشگاه آسیب شناسی با 7500 لام استخراج شده از نمونه ها و آزمایشگاه سرولوژی با بیش از 5000 نمونه و آزمایشگاه ژنتیک با 1700 پروفایل استخراج شده، سهم بسزایی در رسیدگی دقیق به پروند های در دست رسیدگی و استعلامات مراجع قضایی داشته است. راه اندازی بانک هویت ژنتیک ایرانیان در پزشکی قانونی استان از جمله اقدامات دیگر پزشکی قانونی استان اصفهان بوده و بیش از 7400 نمونه گیری انجام و بیش از 4000 پروفایل استخراج شده است. هدف اصلی از تشکیل این بانک در سطح کشور، تهیه و نگهداری پروفایل تشخیص هویتی مرتکبین جرائم می باشد تا در صورت ارتکاب به جرم مجدد، امکان شناسائی وجود داشته باشد.

   مدیر کل پزشکی قانونی استان خاطر نشان کرد برای دسترسی به اعلام نظر صریح علمی و قانونی نیاز به چند اقدام مقدماتی از جمله تنظیم اسناد کنترل کیفی و تضمین کیفیت ، تنظیم چک لیست ها مبتنی بر اسناد کنترل کیفی ،جمع آوری نتایج حاصل از این چک لیستها و ارزیابی به صورت دوره های آموزشی و بازخورد آموزش به کارکنان است.

   سلیمانپور در ادامه گفت:» تشکیل تیم های بازرسی منسجم و انجام کنترل کیفی مداوم نقش بسزایی در افزایش کیفیت فعالیت های اداری و اظهارنظرات کارشناسی در سطح واحدهای فنی- تخصصی پزشکی قانونی داشته است. وی افزایش سرعت رسیدگی به پرونده های ارجاعی به این مرکز از طریق بازتعریف فرایندهای اداری و فنی تخصصی را از جمله اقدامات دیگر اداره کل پزشکی قانونی استان نام برد.«

   وی تکمیل معماری بخش معاینات اجساد و آزمایشگاههای پروژه بزرگ در حال احداث پزشکی قانونی شهرستان اصفهان را از جمله اقدامات اداره کل پزشکی قانونی استان در ترمیم و بهبود زیرساختهای این اداره کل عنوان کرد.

   مدیر کل پزشکی قانونی استان در پایان ضمن اشاره به حوزه آموزش و پژوهش، عنوان کرد؛ چندین طرح در این حوزه انجام و چاپ شده و ضمن انجام آموزشهای درون سازمانی و برون سازمانی، چندین کتاب در این بخش ترجمه و تالیف شده است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: