• افزایش آمار غرق شدگی در فروردین ماه سال 1398 در استان اصفهان

   افزایش آمار غرق شدگی در فروردین ماه سال 1398 در استان اصفهان

   افزایش آمار غرق شدگی در فروردین ماه سال 1398 در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در فروردین ماه سال 1398تعداد 2 نفر(مرد) به دلیل برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع گردیده است.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در فروردین ماه سال 1398تعداد 2 نفر(مرد) به دلیل برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع گردیده است.

   لازم به ذکراست مرگ ناشی از برق گرفتگی در سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل که یک نفر (مرد) بوده افزایش داشته است.

   همچنین در این مدت آمار فوت شدگان ناشی از غرق شدگی تعداد3 مورد فوتی( مرد) در (یک نفر استخر شنا، یک نفراستخر کشاورزی و یک نفر چاه) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که یک نفر (مرد) بوده افزایش داشته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: