• افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در فروردین ماه سال 1398 در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در فروردین ماه سال 1398 در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در فروردین ماه سال 1398 در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در فروردین ماه سال جاری تعداد 9نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4نفر(همگی مرد) افزایش داشته است.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در فروردین ماه سال جاری تعداد 9نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4نفر(همگی مرد) افزایش داشته است.

   در این مدت آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با 139مورد شامل (10زن و 129 مرد) نسبت به مدت مشابه سال قبل که 189نفرشامل( 27زن و 162 مرد) بوده، 26.5درصد کاهش داشته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: