• افزایش آمارمراجعین به دلیل نزاع در فروردین ماه سال 1398

   افزایش آمارمراجعین به دلیل نزاع در فروردین ماه سال 1398

   افزایش آمارمراجعین به دلیل نزاع در فروردین ماه سال 1398

   در فروردین ماه سال 1398 تعداد 3 هزار و 330 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

   در فروردین ماه سال 1398 تعداد 3 هزار و 330 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است .

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان،از کل مراجعین نزاع تعداد 1 هزار و 206 نفر زن و 2 هزار و 124 نفر مرد بوده اند.

   ضمنا در مدت مشابه سال قبل تعداد 2 هزار و989 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که یک هزار و 99 نفر زن و یک هزار و 890 نفر مرد بوده اند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: