• افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در یازده ماهه سال 1397

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در یازده ماهه سال 1397

   افزایش آمار  مراجعین به دلیل نزاع در یازده ماهه سال 1397

   در یازده ماهه سال جاری تعداد 38 هزار و 752 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است .

   در یازده ماهه سال جاری تعداد 38 هزار و 752 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است .

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان،از کل مراجعین نزاع تعداد 13 هزار و 184 نفر زن و 25هزار و 568 نفر مرد بوده اند.

   ضمنا در مدت مشابه سال قبل تعداد 34 هزار و 800 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که 11 هزار و 246 نفر زن و 23 هزار و 554 نفر مرد بوده اند.

   دربهمن ماه سال جاری نیز 2 هزار و 957 نفر (975 زن و1982 مرد) به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه که نسبت به بهمن ماه سال گذشته(2588 نفر شامل978 زن و 1610 مرد) افزایش داشته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: