• کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در یازده ماهه سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در یازده ماهه سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در یازده ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان ، در یازده ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ، 44 نفر (1 زن و 43 مرد ) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 59 نفر (10 زن و 49مرد) بوده کاهش داشته است.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان ، در یازده ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ، 44 نفر (1 زن و 43 مرد ) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 59 نفر (10 زن و 49مرد) بوده کاهش داشته است.

   لازم به ذکر است در بهمن ماه سال جاری9 نفر(همگی مرد)بدنبال مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست داده اند که نسبت به بهمن ماه سال قبل (13 نفر) کاهش داشته است.

   همچنین در یازده ماهه سال جاری آمار فوت شدگان ناشی از سوختگی شامل 152 نفر، ( 72 زن و 80 مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (166 نفر شامل 70 زن و 96مرد) کاهش داشته است.

   و اما در بهمن ماه سال جاری 15 نفر (7 زن و8 مرد) بدنبال سوختگی جان خود را از دست داده اند که نسبت به بهمن ماه سال گذشته افزایش داشته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: