• افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در ده ماهه سال 1397 در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در ده ماهه سال 1397 در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در ده ماهه سال 1397 در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در ده ماهه سال 1397 تعداد 77 نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در ده ماهه سال 1397 تعداد 77 نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 73نفر(همگی مرد) افزایش داشته است. لازم به ذکر است که بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط به برخورد جسم سخت و سقوط از بلندی بوده است.

   در این مدت آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با 2338 مورد شامل (151 زن و 2187مرد) نسبت به مدت مشابه سال قبل که 2217 مورد شامل (105 زن و 2112مرد) بوده، 5.5 درصد افزایش داشته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: