• افزایش آمارمراجعین به دلیل نزاع در ده ماهه سال 1397

   افزایش آمارمراجعین به دلیل نزاع در ده ماهه سال 1397

   افزایش آمارمراجعین به دلیل نزاع در ده ماهه سال 1397

   در ده ماهه سال جاری تعداد 35 هزار و 795 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است .

   در ده ماهه سال جاری تعداد 35 هزار و 795 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است .

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان،از کل مراجعین نزاع تعداد 12 هزار و 209 نفر زن و 23هزار و 586 نفر مرد بوده اند.

   ضمنا در مدت مشابه سال قبل تعداد32 هزار و 212 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که 10 هزار و 268 نفر زن و 21 هزار و 944 نفر مرد بوده اند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: