• افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در نه ماهه سال جاری

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در نه ماهه سال جاری

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در نه ماهه سال جاری

   در نه ماهه سال جاری تعداد 32 هزار و 963 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است .

   در نه ماهه سال جاری تعداد 32 هزار و 963 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است .

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان،از کل مراجعین نزاع تعداد 11 هزار و 189 نفر زن و 21هزار و 774 نفر مرد بوده اند.

   ضمنا در مدت مشابه سال قبل تعداد 29 هزار و 619 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که 9 هزار و 420 نفر زن و 20 هزار و 199 نفر مرد بوده اند.

   درآذر ماه سال جاری نیز 2 هزار و 955 نفر (977 زن و1978 مرد) به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه که نسبت به آذر ماه سال گذشته(2476 نفر شامل869 زن و 1607 مرد) افزایش داشته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: