• افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در نه ماهه سال جاری در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در نه ماهه سال جاری در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در نه ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در نه ماهه سال جاری تعداد 74نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 66نفر(همگی مرد) افزایش داشته است. لازم به ذکر است که بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط به برخورد جسم سخت و سقوط از بلندی بوده است.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در نه ماهه سال جاری تعداد 74نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 66نفر(همگی مرد) افزایش داشته است. لازم به ذکر است که بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط به برخورد جسم سخت و سقوط از بلندی بوده است.

   در این مدت آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با 2107مورد شامل (131زن و 1976 مرد) نسبت به مدت مشابه سال قبل که 1984نفرشامل(99 زن و 1885 مرد) بوده، 6.2 درصد افزایش داشته است.

   همچنین در آذر ماه سال جاری تعداد 3 نفر همگی مرد بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (13 نفر مرد) کاهش داشته است.

   آمار مصدومین ناشی از حوادث کار در آذر ماه سال جاری197 مورد شامل (15 زن و 182مرد)بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 191نفر( 8 زن و183مرد) بوده، 3.1 درصد افزایش داشته است .

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: