• کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در نه ماهه سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در نه ماهه سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در نه ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان ، درنه ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ، 22 نفر (همگی مرد ) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 38 نفر (7 زن و 31 مرد ) بوده کاهش داشته است.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان ، درنه ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ، 22 نفر (همگی مرد ) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 38 نفر (7 زن و 31 مرد ) بوده کاهش داشته است.

   لازم به ذکر است در آذر ماه سال جاری8 نفر(همگی مرد)بدنبال مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست داده اند که نسبت به آذر ماه سال قبل (18 نفر) کاهش داشته است.

   همچنین در نه ماهه سال جاری آمار فوت شدگان ناشی از سوختگی شامل 125 نفر، ( 60 زن و 65مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 140 نفر، ( 60 زن و 80مرد) کاهش داشته است.

   و اما درآذر ماه سال جاری 9نفر (5 زن و4 مرد) بدنبال سوختگی جان خود را از دست داده اند که نسبت به آذر ماه سال قبل کاهش داشته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: