• افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در هشت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در هشت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در هشت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در هشت ماهه سال جاری تعداد 71نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 53نفر(همگی مرد) افزایش داشته است.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در هشت ماهه سال جاری تعداد 71نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 53نفر(همگی مرد) افزایش داشته است. لازم به ذکر است که بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط به برخورد جسم سخت و سقوط از بلندی بوده است.

   در این مدت آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با 1910مورد شامل (116زن و 1794 مرد) نسبت به مدت مشابه سال قبل که 1793مورد شامل (91زن و 1702 مرد) بوده، 6.5 درصد افزایش داشته است.

   همچنین در آبان ماه سال جاری تعداد 8 نفر همگی مرد بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (8 نفر مرد) بدون تغییر بوده است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: