• کاهش آمار غرق شدگی در هفت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار غرق شدگی در هفت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار غرق شدگی در هفت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در هفت ماهه سال جاری 35نفر (2زن و 33مرد) به دلیل غرق شدگی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که تعداد50 مورد فوتی(47مرد و3 زن) بوده کاهش داشته است.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در هفت ماهه سال جاری 35نفر (2زن و 33مرد) به دلیل غرق شدگی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که تعداد50 مورد فوتی(47مرد و3 زن) بوده کاهش داشته است.
   درمهر ماه سال جاری 6 نفر بدنبال غرق شدگی جان خود را ازدست داده است که نسبت به مهر ماه سال گذشته (6نفر) بدون تغییر بوده است.
   آمار تلفات غرق‌شدگی در طی هفت ماهه سال جاری در دریا 3 ، دریاچه مصنوعی و سد 3، استخر کشاورزی 13، استخرشنا3، رودخانه 9 ، حوض یا حوضچه 2 و دریاچه طبیعی 2 نفر بوده است.

   همچنین در این مدت آمار فوت شدگان ناشی از برق گرفتگی تعداد 15 مورد فوتی (همگی مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل،20 نفر همگی مرد) کاهش داشته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: