• برگزاری دوره تخصصی وحدت رویه در معاینات

   برگزاری دوره تخصصی وحدت رویه در معاینات

   برگزاری دوره تخصصی وحدت رویه در معاینات

   دوره تخصصی وحدت رویه در معاینات 15و 16 آذر ماه سال جاری در اصفهان برگزار شد.
   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان، دوره تخصصی وحدت رویه با حضور دکتر مهدوی معاون پزشکی و آزمایشگاهی و عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی کشور، خانم دکتر جعفری، رئیس گروه کنترل کیفی و خانم دکتر مهدیزاده، کارشناس معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور به مدت دو روز در اصفهان برگزار شد.

   دوره تخصصی وحدت رویه در معاینات 15و 16 آذر ماه سال جاری در اصفهان برگزار شد.
   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان، دوره تخصصی وحدت رویه با حضور دکتر مهدوی معاون پزشکی و آزمایشگاهی و عضو هیات علمی سازمان پزشکی قانونی کشور، خانم دکتر جعفری، رئیس گروه کنترل کیفی و خانم دکتر مهدیزاده، کارشناس معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور به مدت دو روز در اصفهان برگزار شد.

   در این دوره تخصصی مباحث کلیات جراحات و اصول کارشناسی سر و گردن توسط دکتر مهدوی و مباحث اصول کارشناسی جراحات قفسه سینه، شکم و ناحیه تناسلی، اصول کارشناسی جراحات اندامها، ارزیابی عوارض موقت تروما و معرفی چند پرونده مرتبط با شکستگی و زوال موقت منافع توسط خانم دکتر جعفری ارائه شد.

   همچنین مباحث کلیات سوختگی، معرفی چند پرونده مرتبط با جراحات و سوختگی، کلیات شکستگی و اصول کارشناسی شکستگی توسط خانم دکتر مهدی زاده ارائه شد.

   لازم به ذکراست در این کارگاه آموزشی تعداد 70 نفراز پزشکان قانونی از 21استان حضور داشتند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: