• افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در هفت ماهه سال 1397 در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در هفت ماهه سال 1397 در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در هفت ماهه سال 1397 در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در هفت ماهه سال جاری تعداد 63 نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 45 نفر(همگی مرد) افزایش داشته است. لازم به ذکر است که بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی و برخورد جسم سخت بوده است.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در هفت ماهه سال جاری تعداد 63 نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 45 نفر(همگی مرد) افزایش داشته است. لازم به ذکر است که بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی و برخورد جسم سخت بوده است.

   در این مدت آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با 1683مورد شامل (95زن و 1588 مرد) نسبت به مدت مشابه سال قبل که 1559 نفر شامل (77زن و 1482 مرد) بوده، 8 درصدافزایش داشته است.

   همچنین در مهر ماه سال جاری تعداد 13 نفر همگی مرد بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (9 نفر مرد) افزایش داشته است.

   آمار مصدومین ناشی از حوادث کار در مهر ماه سال جاری248 مورد شامل (10 زن و 238 مرد)بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 203 مورد شامل (8زن و 195مرد)بوده مورد( 12زن و218مرد) بوده، 22.2 درصد افزایش داشته است .

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: