• افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان درهفت ماهه سال 1397

   افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان درهفت ماهه سال 1397

   افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان درهفت ماهه سال 1397

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در هفت ماهه سال 97، 727 نفرکه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 661 نفر (152 زن و 509 مرد)9.8درصد افزایش داشته است.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در هفت ماهه سال 97، 727 نفرکه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 661 نفر (152 زن و 509 مرد)9.8درصد افزایش داشته است.

   از مجموع تلفات حوادث ترافیکی سال جاری در این استان، 160نفر زن و 567 نفر مرد بوده اند.

   قابل توجه اینکه بیشترین تلفات حوادث ترافیکی با 454 نفر در جاده‌های برون‌ شهری ، 235 نفردر مسیرهای درون ‌شهری ،8 نفر جاده های روستائی و 30 سایر گزارش شده است.

   همچنین در مدت فوق17هزار و 335 مصدوم حوادث ترافیکی به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان و مراکز تابعه مراجعه کرده اند که از این تعداد 4 هزار و 777 نفر زن و 12 هزار و 558 نفر مرد هستند.

   لازم به ذکر است آمار مصدومین حوادث ترافیکی در هفت ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ، 10.6 درصد افزایش داشته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: