• کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در هفت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در هفت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار متوفیات ناشی از مسمومیت با گاز منو کسید کربن در هفت ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان ، در هفت ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ، 9نفر(همگی مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 17 نفر (3 زن و 14 مرد ) بوده کاهش داشته است.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان ، در هفت ماهه سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن ، 9نفر(همگی مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 17 نفر (3 زن و 14 مرد ) بوده کاهش داشته است.

   همچنین در هفت ماهه سال جاری آمار فوت شدگان ناشی از سوختگی شامل 98 نفر، ( 47 زن و 51 مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 116 نفر، ( 50 زن و 66 مرد) کاهش 15.5 درصدی داشته است.

   و اما درمهر ماه سال جاری 16 نفر (6 زن و10 مرد) بدنبال سوختگی جان خود را از دست داده اند که نسبت به مهرماه سال گذشته کاهش داشته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: