• کاهش آمار متوفیات ناشی از سوختگی در شش ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار متوفیات ناشی از سوختگی در شش ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار متوفیات ناشی از سوختگی در شش ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان ، در شش ماهه اول سال جاری آمار فوت شدگان ناشی از سوختگی (82 نفر شامل 41 زن و 41 مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 94 نفر، ( 44 زن و 50 مرد) کاهش 12.8 درصدی داشته است.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان ، در شش ماهه اول سال جاری آمار فوت شدگان ناشی از سوختگی (82 نفر شامل 41 زن و 41 مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 94 نفر، ( 44 زن و 50 مرد) کاهش 12.8 درصدی داشته است.

   و اما درشهریورماه سال جاری 13نفر ( 6 زن و 7 مرد) دنبال سوختگی جان خود را از دست داده اند که نسبت به شهریور ماه سال گذشته (14 نفر ،11 زن و3 مرد) کاهش داشته است.

   همچنین در شش ماهه اول سال جاری آمار اجساد معاینه شده در مراکز پزشکی قانونی استان باتشحیص علت مرگ مسمومیت با گاز مونواکسید کربن 4 نفر (همگی مرد)، بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 17 نفر (3 زن و 14 مرد ) بوده کاهش داشته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: