• افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در شش ماهه سال 1397

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در شش ماهه سال 1397

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در شش ماهه سال 1397

   در شش ماهه سال جاری تعداد 23 هزار و 528 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل8.2 درصد افزایش یافته است.


   در شش ماهه سال جاری تعداد 23 هزار و 528 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل8.2 درصد افزایش یافته است . این در حالی است مراجعین به دلیل نزاع35 درصد از حجم مراجعین معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان،از کل مراجعین نزاع تعداد 8 هزار و 33 نفر زن و 15 هزار و 495 نفر مرد بوده اند.

   ضمنا در مدت مشابه سال قبل تعداد 21 هزار و750 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که 6 هزار و 791 نفر زن و 14 هزار و 959 نفر مرد بوده اند.

   درشهریور ماه سال جاری نیز 3 هزار و 959 نفر (1300 زن و2659 مرد) به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه که نسبت به شهریور ماه سال گذشته(3220 نفر شامل1079 زن و 2141 مرد) حدود 23درصد افزایش داشته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: