• افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در پنج ماهه اول سال جاری استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در پنج ماهه اول سال جاری استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در پنج ماهه اول سال جاری استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال جاری تعداد 46نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 33نفر(همگی مرد) افزایش داشته است.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در پنج ماهه اول سال جاری تعداد 46نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 33نفر(همگی مرد) افزایش داشته است. لازم به ذکر است که بیشترین علل فوت در حوادث کار مربوط به برخورد جسم سخت و سقوط از بلندی بوده است.

   در این مدت آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با 1249نفرشامل( 77زن و 1172 مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با 1114مورد شامل (59زن و 1055 مرد) ، 12.1 درصدافزایش داشته است.

   همچنین در مرداد ماه سال جاری تعداد 7 نفر همگی مرد بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (9 نفر مرد) کاهش داشته است.

   آمار مصدومین ناشی از حوادث کار در مرداد ماه سال جاری288 مورد شامل (13زن و 275مرد)بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 261مورد( 18زن و243مرد) بوده، 10.3 درصد افزایش داشته است .

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: