• افزایش آمار مراجعین مدعی نزاع در پنج ماهه اول سال جاری

   افزایش آمار مراجعین مدعی نزاع در پنج ماهه اول سال جاری

   افزایش آمار مراجعین مدعی نزاع در پنج ماهه اول سال جاری

   در پنج ماهه ابتدائی سال جاری تعداد 21 هزار و 173 نفر به دلیل صدمات ناشی از ادعای نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل1.7 درصد افزایش یافته است . این در حالی است مراجعین به دلیل نزاع23 درصد از حجم مراجعین معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند.

   در پنج ماهه ابتدائی سال جاری تعداد 21 هزار و 173 نفر به دلیل صدمات ناشی از ادعای نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل1.7 درصد افزایش یافته است . این در حالی است مراجعین به دلیل نزاع23 درصد از حجم مراجعین معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان،از کل مراجعین نزاع تعداد 7 هزار و 32 نفر زن و 14 هزار و 141 نفر مرد بوده اند.

   ضمنا در مدت مشابه سال قبل تعداد 20 هزار و826 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که 6 هزار و 634 نفر زن و 14 هزار و 192 نفر مرد بوده اند.

   در مرداد ماه سال جاری نیز 4 هزار و 95 نفر (1620 زن و3288 مرد) به دلیل صدمات ناشی از ادعای نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه که نسبت به مرداد ماه سال گذشته(5157 نفر شامل1744 زن و 3413 مرد) حدود 20.6درصد کاهش داشته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: