• افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در چهار ماهه اول سال 1397 در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در چهار ماهه اول سال 1397 در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در چهار ماهه اول سال 1397 در استان اصفهان

   در چهار ماهه اول سال 1397 تعداد 38 نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 24نفر(همگی مرد) افزایش داشته است.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در چهار ماهه اول سال 1397 تعداد 38 نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 24نفر(همگی مرد) افزایش داشته است. لازم به ذکر است که بیشترین علل فوت در حوادث کار به ترتیب مربوط به برخورد جسم سخت و سقوط از بلندی بوده است.

   در این مدت آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با 961 مورد شامل (64 زن و 897 مرد) نسبت به مدت مشابه سال قبل که 853 نفرشامل( 41زن و 812 مرد) بوده، 12.7 درصد افزایش داشته است.

   همچنین در تیر ماه سال جاری تعداد 11 نفر همگی مرد بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (8 نفر مرد) افزایش داشته است.

   آمار مصدومین ناشی از حوادث کار در تیر ماه سال جاری290 مورد شامل (10زن و 280مرد)بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 215مورد( 6زن و209مرد) بوده، 34.9 درصد افزایش داشته است .

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: