• افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در چهار ماهه سال 1397

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در چهار ماهه سال 1397

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در چهار ماهه سال 1397

   در چهارماهه اول سال جاری تعداد 16 هزار و 265 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل3.8 درصد افزایش یافته است.

   در چهارماهه اول سال جاری تعداد 16 هزار و 265 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل3.8 درصد افزایش یافته است . این در حالی است مراجعین به دلیل نزاع23 درصد از حجم مراجعین معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان،از کل مراجعین نزاع تعداد 5 هزار و 412 نفر زن و 10هزار و 853 نفر مرد بوده اند.

   ضمنا در مدت مشابه سال قبل تعداد 15 هزار و669 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که 4 هزار و 890 نفر زن و 10 هزار و 779 نفر مرد بوده اند.

   درتیر ماه سال جاری نیز 4 هزار و 802 نفر (1596 زن و3206 مرد) به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه که نسبت به تیر ماه سال گذشته(4703 نفر شامل1752 زن و 2951 مرد) حدود 2.1 درصد افزایش داشته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: