• افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در سه ماهه اول سال 1397 در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در سه ماهه اول سال 1397 در استان اصفهان

   افزایش آمار فوت ناشی ازحوادث کار در سه ماهه اول سال 1397 در استان اصفهان

   آمار فوت ناشی ازحوادث کار در بهار امسال در استان اصفهان افزایش یافت و از 16 نفر فوتی در مدت مشابه سال قبل به 27 فوتی در بهار امسال رسید.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در سه ماهه اول سال 1397 تعداد 27نفر (همگی مرد) بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 16نفر(همگی مرد) افزایش داشته است. لازم به ذکر است که بیشترین علل فوت در حوادث کار به اصابت جسم سخت (45 درصد)بوده است.

   در این مدت آمار مصدومین ناشی از حوادث کار با 671 مورد شامل (54زن و 617 مرد) نسبت به مدت مشابه سال قبل که 638 نفرشامل( 35زن و 603 مرد) بوده، 5.2درصدافزایش داشته است.

   همچنین در خرداد ماه سال جاری تعداد 10 نفر همگی مرد بدلیل فوت ناشی از حوادث کار در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مورد معاینه قرار گرفته اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (5 نفر مرد) افزایش داشته است.

   آمار مصدومین ناشی از حوادث کار در خرداد ماه سال جاری211 مورد شامل (10زن و 201مرد)بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که این تعداد 259 مورد( 12زن و247مرد) بوده، 18.5درصد کاهش داشته است .

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: