• افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در سه ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در سه ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در سه ماهه اول سال جاری در استان اصفهان

   آمار مراجعین به دلیل نزاع در بهار امسال در استان اصفهان افزایش یافت و از 10 هزار و 966 نفر مراجعه کننده در مدت مشابه سال قبل به 11 هزار و 463 نفر مراجعه کننده در بهار امسال رسید.

   در سه ماهه اول سال جاری تعداد 11 هزار و 463 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل4.5 درصد افزایش یافته است . این در حالی است مراجعین به دلیل نزاع22 درصد از حجم مراجعین معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان را تشکیل می دهند.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان،از کل مراجعین نزاع تعداد 3 هزار و 816 نفر زن و 7 هزار و 647 نفر مرد بوده اند.

   ضمنا در مدت مشابه سال قبل تعداد 10هزار و966 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که 3هزار و 138 نفر زن و 7 هزار و 828 نفر مرد بوده اند.

   درخرداد ماه سال جاری نیز 4 هزار و 210 نفر (1364 زن و2846 مرد) به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه که نسبت به خرداد ماه سال گذشته(3900 نفر شامل1003 زن و 2897 مرد) حدود 7.9درصد افزایش داشته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: