• افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در دو ماهه اول سال1397

   افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در دو ماهه اول سال1397

   افزایش آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در دو ماهه اول سال1397

   آمار معاینات سرپایی پزشکی قانونی استان اصفهان در دو ماهه اول سال 1397 افزایش یافت.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان در دو ماهه اول سال جاری تعداد 20هزار و 824نفر درحوزه معاینات سرپائی در اداره کل پزشکی قانونی استان و مراکز تابعه مورد معاینه قرار گرفته اند که از این تعداد 6 هزار و 836 نفر زن و 13 هزار و 988نفر مرد بوده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 6.9درصد افزایش داشته است.
   اجساد معاینه شده دراداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان و مراکز تابعه در دو ماهه اول سال جاری 564مورد ( 127زن و437مرد) بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که (562مورد شامل 119زن و 443 مرد) بوده معادل 0.4 درصد افزایش داشته است.


   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: