• کاهش آمار غرق شدگی و برق گرفتگی در دو ماهه اول سال 1397 در استان اصفهان

   کاهش آمار غرق شدگی و برق گرفتگی در دو ماهه اول سال 1397 در استان اصفهان

   کاهش آمار غرق شدگی و برق گرفتگی در دو ماهه اول سال 1397 در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در دو ماهه اول سال 1397 تعداد سه نفر فوتی (همگی مرد) به دلیل برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع شده است.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، در دو ماهه اول سال 1397 تعداد سه نفر فوتی (همگی مرد) به دلیل برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع شده است.

   لازم به ذکر است مرگ ناشی از برق گرفتگی در سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل که 5 نفر (مرد) بوده کاهش داشته است.

   همچنین در این مدت آمار فوت شدگان ناشی از غرق شدگی تعداد شش فوتی (مرد) در استخر کشاورزی بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 9نفر (مرد) بوده کاهش داشته است.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: