• کاهش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان در دو ماهه اول سال 1397

   کاهش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان در دو ماهه اول سال 1397

   کاهش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان در دو ماهه اول سال 1397

   در دو ماهه اول سال 1397، 154 نفرکه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.1 کاهش داشته است.

   در دو ماهه اول سال 1397، 154 نفرکه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند به اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان ارجاع داده شده اند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.1 کاهش داشته است.

   از مجموع تلفات حوادث ترافیکی سال جاری در این استان، 36نفر زن و 118نفر مرد بوده اند.

   قابل توجه اینکه بیشترین تلفات حوادث ترافیکی با 85 نفر در جاده‌های برون‌ شهری ، 58نفردر مسیرهای درون ‌شهری، 2 نفر جاده های روستائی و 9 نفر سایر گزارش شده است.
   همچنین در این مدت 4 هزار و 870 مصدوم حوادث ترافیکی در اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان و مراکز تابعه معاینه شدند که از این تعداد یک
   هزار و 523 نفر زن و 3هزار و 347نفر مرد هستند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 13.3 درصد افزایش داشته است.


   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: