• شرح وظایف

   1. معاینه پزشکی قانونی برای هر نفر در هر نوبت مراجعه سرپایی (نزاع، تصادف،حوادث)

   2. معاینه پزشکی قانونی در بالین بیمار (منازل و بیمارستان‌ها)

   3. تعیین میزان نقص عضو

   4. تعیین ارش

   5. معاینه روان‌پزشکی قانونی

   6. معاینه جسد و صدور جواز دفن

   7. کالبدگشایی و نمونه برداری (سم شناسی و آسیب شناسی)

   8. تعیین سن

   9. اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در مورد رشدجسمانی و عقلانی (گواهی رشادت)

   10. تشکیل پرونده سقط درمانی

   11. صدور مجوز سقط درمانی

   12. معاینه پزشکی قانونی و بررسی نازایی در زنان و عقیمی و عنن در مردان

   13. آزمایش الکل

   14. آزمایش اعتیاد

   15. و...