• اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان
   اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان
  • فهرست پستهای سازمانی
   مدیر کل
   دکتر علی سلیمانپور
   مدیر کل
   اصفهان، خیابان جابرانصاری
   بعد از چهار راه ابونعیم
   فلکه فیض
   تلفن : 36613426
  • پیگیری
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:
   تولید مجدد کد امنیتی
   *