• نظام جامع پیشنهادات

   مناقصه و مزایده

   طب و قضا

  • افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان درنه ماهه سال جاری

   افزایش آمار متوفیات حوادث ترافیکی در استان اصفهان درنه ماهه سال جاری

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در نه ماهه سال جاری، 889 نفرکه در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند ...

   کاهش آمار غرق شدگی در نه ماهه سال جاری در استان اصفهان

   کاهش آمار غرق شدگی در نه ماهه سال جاری در استان اصفهان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان اصفهان، درنه ماهه سال جاری شدگی تعداد 42 مورد فوتی(40مرد و2 زن) به دلیل غرق شدگی به ...

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در نه ماهه سال جاری

   افزایش آمار مراجعین به دلیل نزاع در نه ماهه سال جاری

   در نه ماهه سال جاری تعداد 32 هزار و 963 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کردند.این رقم ...

  • فرم ها و فرآیندها